Address: Maleny Show Society, Maleny Stanley River Road, Maleny QLD, Australia
Phone: 07 5494 2008
Email: malenyshowsociety@bigpond.com
Secretary: Lois White